Hở van động mạch chủ: SATQTN và SATQTQ

Home / Bài giảng - Siêu âm tim qua thực quản / Hở van động mạch chủ: SATQTN và SATQTQ

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/07/1561434397190629.pdf”]