Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc Y tế luôn là ưu tiên hàng đầu của Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Mục đích chúng tôi là giảm nguy cơ lây nhiễm thông qua truyền thông giáo dục, kiểm tra giám sát các quy trình thực hành, sự cam kết và đồng thuận của tất cả các nhân viên và theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tham gia vào các chương trình quốc gia để giảm thiểu các bệnh nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Sự kết nối giữa tất cả Nhân viên Y tế, với bệnh nhân, cũng như khách đến thăm nhằm đảm bảo kiểm soát và phòng ngừa nhiễm trùng hiệu quả.

“Phòng ngừa và kiểm soát Nhiễm trùng nói chung, Vệ sinh tay nói riêng là trách nhiệm của mỗi người”.

 

 

Đơn vị Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn:

  • Thành viên Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
  • Xây dựng quy trình và kế hoạch thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • Giám sát và tư vấn về phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và các dịch bệnh.
  • Tổ chức đôn đốc thực hiện, kiểm tra, giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân; Giám sát vệ sinh tay; Phòng ngừa chuẩn; Phòng ngừa dựa theo đường lây truyền; Quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp; Quản lý chất thải y tế; Vệ sinh môi trường bệnh viện; An toàn thực phẩm.
  • Hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • Tổ chức truyền thông, đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • Nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn.
  • Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện.
  • Quản lý, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ.
  • Cung cấp dụng cụ đảm bảo chất lượng vô khuẩn cho toàn bệnh viện.

BS.CKII. Kim Vũ Phương

BS.CKII. Kim Vũ Phương

Bác sĩ Trưởng khoa KSNK

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu: Phẫu thuật tim - lồng ngực.

Ban Giám đốc, BS Trưởng khoa, ĐD trưởng khoa, Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn, Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.