Đơn Vị Tuần Hoàn Ngoài Cơ Thể

ThS.BS. Hồng Tuấn Khanh

ThS.BS. Hồng Tuấn Khanh

Khoa Tuần Hoàn Ngoài Cơ Thể

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu: Bệnh lý tim mạch, siêu âm tim, tuần hoàn ngoài cơ thể.

ThS.BS. Nguyễn Quang Tuấn

ThS.BS. Nguyễn Quang Tuấn

Bác sĩ Trưởng khoa đơn vị Tuần hoàn ngoài cơ thể

Chuyên khoa: Tuần hoàn ngoài cơ thể. Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu: Hồi sức sau phẫu thuật tim, Bệnh lý tim mạch, Siêu âm tim.