Đơn Vị Tuần Hoàn Ngoài Cơ Thể

ThS.BS. Hồng Tuấn Khanh

ThS.BS. Hồng Tuấn Khanh

Khoa Tuần Hoàn Ngoài Cơ Thể

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu: Bệnh lý tim mạch, siêu âm tim, tuần hoàn ngoài cơ thể.

ThS.BS. Nguyễn Quang Tuấn

ThS.BS. Nguyễn Quang Tuấn

Chuyên khoa: Tuần hoàn ngoài cơ thể

Chuyên khoa: Tuần hoàn ngoài cơ thể. Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu: Hồi sức sau phẫu thuật tim, Bệnh lý tim mạch, Siêu âm tim.