Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

Bệnh nhân được bệnh viện bạn chẩn đoán Phình bóc tách động mạch chủ và quyết định điều trị nội khoa. Về nhà, cô con gái thấy mẹ vẫn còn mệt nên đưa vào bệnh viện Tim Tâm Đức.

Tháng Hai

Tháng Ba 2020

Tháng Tư
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Sự kiện của Tháng Ba

1st

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

2nd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

3rd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

4th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

5th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

6th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

7th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

8th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

9th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

10th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

11th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

12th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

13th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

14th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

15th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

16th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

17th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

18th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

19th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

20th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

21st

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

22nd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

23rd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

24th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

25th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

26th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

27th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

28th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

29th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

30th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Ba

31st

Không có sự kiện