Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020

Bệnh nhân được bệnh viện bạn chẩn đoán Phình bóc tách động mạch chủ và quyết định điều trị nội khoa. Về nhà, cô con gái thấy mẹ vẫn còn mệt nên đưa vào bệnh viện Tim Tâm Đức.

Tháng Ba

Tháng Tư 2020

Tháng Năm
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Sự kiện của Tháng Tư

1st

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

2nd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

3rd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

4th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

5th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

6th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

7th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

8th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

9th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

10th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

11th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

12th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

13th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

14th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

15th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

16th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

17th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

18th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

19th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

20th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

21st

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

22nd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

23rd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

24th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

25th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

26th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

27th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

28th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

29th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Tư

30th

Không có sự kiện