Chào đời tại Tâm Đức

Chào đời tại Tâm Đức

“Nếu không được các bác sĩ của hai bệnh viện tận tình, không gặp được đội ngũ bác sĩ giỏi thì mẹ con tôi không có ngày hôm nay”. Đó là tâm sự của chị Trần Thị Mỹ Loan.

Và Con đã vui trở lại

Và Con đã vui trở lại

Nhìn hình siêu âm tim của Con mà thấy nao lòng. Một quả tim cực to, co bóp yếu ớt. Mẹ con cứ đi lại trong phòng, hỏi một câu duy nhất “Bác sĩ ơi, bệnh của con em có chữa được không?”

Tháng Mười Một

Tháng Mười Hai 2019

Tháng Một
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Sự kiện của Tháng Mười Hai

1st

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

2nd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

3rd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

4th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

5th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

6th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

7th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

8th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

9th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

10th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

11th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

12th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

13th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

14th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

15th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

16th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

17th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

18th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

19th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

20th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

21st

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

22nd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

23rd

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

24th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

25th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

26th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

27th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

28th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

29th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

30th

Không có sự kiện
Sự kiện của Tháng Mười Hai

31st

Không có sự kiện