Giao lưu thầy thuốc & bệnh nhân

Bệnh viện Tim Tâm Đức cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí cho bệnh nhân và khách đến thăm. Các dịch vụ và tài liệu có sẵn bao gồm:

  • Tài liệu hướng dẫn sức khỏe ngắn gọn, dễ hiểu được cung cấp miễn phí ở khu vực thông tin dành cho bệnh nhân ở phòng khám và khu hành chánh từng khoa.
  • Truy cập vào website ở mục y học thường thức
  • Các buổi giao lưu thầy thuốc và bệnh nhân tại Bệnh viện hoặc trực tuyến tại Fanpage Bệnh Viện Tâm Đức để giúp bạn tìm hiểu thêm về tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị và phòng chống bệnh tật.
  • Mô hình tham khảo và sách.

Lịch “Giao lưu Thầy thuốc và Bệnh nhân”

  • Lịch sự kiện tháng 5 năm 2019
  • Lịch sự kiện tháng 6 năm 2019