Khoa Dược

Khoa Dược

Khoa Dược thành lập năm 2006, là một khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc Bệnh Viện, quản lý và tham mưu cho Giám Đốc Bệnh Viện về toàn bộ công tác dược. Với phương châm bệnh nhân làm trung tâm”, chúng tôi đồng hành với đội ngũ nhân viên Y tế luôn hướng tới việc bảo đảm quản lý cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế an toàn, hiệu quả , hợp lý, tuân thủ các quy trình chuyên môn theo đúng quy định Bộ Y tế.

Hoạt động chính của chúng tôi gồm các lĩnh vực:

 • Thực hiện đúng các quy trình quản lý, quy trình kỹ thuật cho hoạt động Dược góp phần bảo đảm chất lượng thuốc, vật tư y tế và nâng cao hiệu quả điều trị.
 • Cung ứng thuốc, vật tư y tế đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.
 • Dược lâm sàng (bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý), thông tin thuốc, tư vấn thuốc về sử dụng thuốc, cảnh giác dược, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc…
 • Giáo dục, truyền thông.
 • Đào tạo: nhân lực đáp ứng các chức danh nghề nghiệp và được đào tạo, tập huấn liên tục, đầy đủ về chuyên môn.
 • Hoạt động Hội đồng Thuốc và điều trị.
 • Quản lý hoạt động nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
 • 2 nhà thuốc Bệnh viện (đạt chuẩn GPP) ở Phòng khám sảnh chính khu A và Phòng khám khu B tầng 3.
 • 1 kho thuốc nội trú.
 • 1 kho vật tư y tế.
 • 1 kho hóa chất

DS. Nguyễn Thị Thanh Vân – Trưởng Khoa

DSCKI. Trương Phúc Bá Anh – Phó Khoa

DS. Trần Kiều Trang – Phó Khoa

Và 22 nhân viên khoa Dược