Chiến lược điều trị rung nhĩ ở người suy tim do bệnh mạch vành: Chẹn bêta hay thuốc hạ nhịp tim khác

Home / Tin tức - Rối loạn nhịp / Chiến lược điều trị rung nhĩ ở người suy tim do bệnh mạch vành: Chẹn bêta hay thuốc hạ nhịp tim khác