Hội chứng QT dài và hội chứng QT ngắn

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/hc-QT-dai-va-QT-ngan.pdf”]