Bài thơ “Bs của tình thương”

Home / Tin tuc / Bài thơ “Bs của tình thương”

Bài thơ “Bs của tình thương”

BN Đ.T. Nguyệt gửi tặng Bs Thái Minh Thiện khoa HSCC Nội tim mạch – 04/2017

“Từ sáng sớm đến đêm khuya tĩnh mịch

Vẫn thấy ông qua lại trông coi

Ghé từng giường săn sóc hỏi han

Đỡ ngồi dậy vỗ lưng bộp bộp”