Tần xuất rung nhĩ theo chủng tộc

Home / Tin tức - Rối loạn nhịp / Tần xuất rung nhĩ theo chủng tộc

Điểm báo CardioSource (Fred Morady, M.D., F.A.C.C.)

Tựa đề: Tần Xuất Rung Nhĩ ở Người Châu Á, Người Gốc Tây Ban Nha, Người Da Đen Và Người Da Trắng
Ngày đăng: 
11/10/2013
Tác giả: 
Dewland TA, Olgin JE, Vittinghoff E, Marcus GM.
Nguồn: 
Circulation 2013;Oct 8.

Câu hỏi nghiên cứu:

Chủng tộc có ảnh hưởng khả năng bị rung nhĩ hay không?

Phương pháp nghiên cứu:

Cơ sở dữ liệu Chương Trình Chi Phí và Sử Dụng Chăm Sóc Y Tế của các bệnh viện ở California được đòi hỏi để xác định 375.318 trường hợp mới bị rung nhĩ từ trong số 13.967.949 bệnh nhân trong khoảng thời gian trung bình 3,2 năm. Cuồng nhĩ được xem xét tách biệt với rung nhĩ. Phân tích đa biến bao gồm chủng tộc được tiến hành để xác định yếu tố tiên đoán rung nhĩ.

Kết quả nghiên cứu:

Tần xuất mới mắc chung của rung nhĩ là 9,03/1000 bệnh nhân-năm. Sau khi hiệu chỉnh cho bệnh đi kèm, tần xuất mới mắc của rung nhĩ thấp hơn có ý nghĩa trong những người da đen (tỉ số odds [OR]= 0,53), người gốc Tây Ban Nha (OR= 0,61), và người châu Á (OR= 0,68) so với người da trắng. Sự khác biệt do chủng tộc giữa người da trắng và các nhóm chủng tộc khác được tăng thêm khi không có bệnh kèm theo và giảm bớt khi có hiện diện bệnh đi kèm. Có 68.670 trường hợp mới mắc cuồng nhĩ. Cuồng nhĩ có xu hướng nhiều hơn có ý nghĩa ở người da đen (OR= 1,09) và thấp hơn ở người gốc Tây Ban Nha (OR= 0,71) và người châu Á (OR= 0,81) so với người da trắng.

Kết luận:

Các tác giả kết luận rằng nguy cơ mắc bệnh rung nhĩ ở người da trắng cao hơn các nhóm chủng tộc khác.

Bàn luận:

Một số nghiên cứu trước đây đã báo cáo tỉ lệ mới mắc rung nhĩ ở người da trắng cao hơn người da đen và lý do của điều này chưa rõ. Kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng người da trắng cũng có nguy cơ bị rung nhĩ cao hơn người gốc Tây Ban Nha và người châu Á. Điều này gợi ý rằng yếu tố gen hoặc môi trường riêng của người da trắng góp phần vào sự khác biệt do chủng tộc. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy một yếu tố bảo vệ riêng cho người da đen không giải thích được tần xuất mới mắc rung nhĩ của người da đen thấp hơn người da trắng.

 

(Link: http://afibprofessional.cardiosource.org/Science-And-Quality/Journal-Scan/2013/10/Incident-Atrial-Fibrillation-Among-Asians-Hispanics-Blacks.aspx?WT.mc_ev=EmailOpen&w_pub=JScan131017&w_nav=JScan&pageview=afib)