Bệnh van ĐMC hai mảnh (Bicuspid aortic valve disease)

Home / Bài giảng - Siêu âm tim qua thực quản / Bệnh van ĐMC hai mảnh (Bicuspid aortic valve disease)

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/07/1561434397190411.pdf”]