Bệnh van ĐMC hai mảnh (Bicuspid aortic valve disease)

Home / Bài giảng - Siêu âm tim qua thực quản / Bệnh van ĐMC hai mảnh (Bicuspid aortic valve disease)