Siêu âm tim qua thực quản trong đánh giá viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

Home / Bài giảng - Siêu âm tim qua thực quản / Siêu âm tim qua thực quản trong đánh giá viêm nội tâm mạc nhiễm trùng

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/1561112160826230.pdf”]