Siêu âm tim qua thực quản đánh giá sửa van 2 lá

Home / Bài giảng - Siêu âm tim qua thực quản / Siêu âm tim qua thực quản đánh giá sửa van 2 lá

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Siêu-âm-tim-qua-thực-quản-đánh-giá-sửa-van-2-lá-BS-Phạm-Lan-Anh.pdf”]