Thư cảm ơn y bác sĩ Bệnh viện Tâm Đức từ anh Kay P.Sina-on

Home / Tin tuc / Thư cảm ơn y bác sĩ Bệnh viện Tâm Đức từ anh Kay P.Sina-on

Thư cảm ơn y bác sĩ Bệnh viện Tâm Đức từ anh Kay P.Sina-on

Anh Kay P.Sina-on là một bệnh nhân nước ngoài đã điều trị tại Bệnh viện Tim Tâm Đức. Sau quá trình điều trị và hoàn toàn bình phục, anh Kay P.Sina-on đã viết một lá thư tay như lời cảm ơn chân thành gửi đến bệnh viện Tim Tâm Đức nói chung và toàn bộ y bác sĩ nói riêng:

thu cam on P2

Leave a Reply

Your email address will not be published.