Bạn Bị Rối Loạn Tim Nhanh?

Home / Y hoc thuong thuc / Bạn Bị Rối Loạn Tim Nhanh?

BẠN BỊ RỐI LOẠN TIM NHANH?

Tác giả: BS. Nguyễn Văn Đáng

Thế nào là nhịp tim bình thường? 

Nhịp tim bệnh nhân bình thường đập đều đặn 60-100l/p. Nhịp tim bình thường xuất phát từ nút xoang lan truyền trong tâm nhĩ rồi dẫn xuống tâm thất qua nút nhĩ thất tạo nên nhịp đập có huyết áp và đo được.

Thế nào là loạn nhịp nhanh?

Trong quá trình này nếu có một ổ loạn nhịp hay một vòng điện bất thường trong tim sẽ làm tim đập nhanh hơn nhịp xoang bình thường gọi là loạn nhịp nhanh

Các kiểu loạn nhịp tim nhanh thường gặp

 • Trên thất:
  • Nhịp nhanh xoang
  • Nhịp nhanh nhĩ, rung nhĩ, cuồng nhĩ
  • Nhịp nhanh do vòng vào lại: nhanh nhĩ, nhanh do vòng vào lại nút nhĩ thất, hay vòng vào lại tâm nhĩ và tâm thất
  • Nhịp nhanh gần nút nhĩ thất
 • Nhịp nhanh từ tâm thất:
  • Nhịp nhanh thất, ngoại tâm thu thất
  • Rung thất