Enoxaparin vs. UHF in primary PCI

Home / Tin tức - Kháng đông / Enoxaparin vs. UHF in primary PCI

Điểm báo CardioSource (Prashant Vaishnava, M.D.)

Tựa đề: Một So Sánh Trực Tiếp Enoxaparin Tiêm Mạch Với Heparin Không Phân Đoạn Trong Can Thiệp Mạch Vành Tiên Phát (từ thử nghiệm ATOLL)
Ngày đăng: 
17/9/2013
Tác giả: 
Collet JP, Huber K, Cohen M, và cs., đại diện nhóm thử nghiệm ATOLL.
Nguồn: 
Am J Cardiol 2013;Sep 5.

Câu hỏi nghiên cứu:

Trong một phân tích tới (per-protocol) của thử nghiệm ATOLL (Acute Myocardial Infarction Treated With Primary Angioplasty and Intravenous Enoxaparin or Unfractionated Heparin to Lower Ischemic and Bleeding Events at Short- and Long-Term Follow-Up), kết quả của enoxaparin so với heparin không phân đoạn là như thế nào?

Phương pháp nghiên cứu:

Đây là một phân tích tới của thử nghiệm ATOLL, trong đó các bệnh nhân sau đây bị loại ra: các bệnh nhân không được dùng kháng đông ở thời điểm can thiệp mạch vành qua da, những bệnh nhân không được nhận điều trị ngẫu nhiên, hoặc những bệnh nhân chuyển sang một loại kháng đông khác sau can thiệp mạch vành qua da bất kể liệu pháp (điều trị hay ngăn ngừa). Tiêu chí đánh giá chính là xuất hiện kết hợp tử vong do mọi nguyên nhân, biến chứng nhồi máu cơ tim, thất bại thủ thuật hoặc chảy máu nặng trong thời gian 30 ngày theo dõi đầu tiên.

Kết quả nghiên cứu:

Trong số 910 bệnh nhân phân ngẫu nhiên, 795 bệnh nhân (87.4%) được điều trị theo protocol với kháng đông cố định sử dụng enoxaparin tiêm mạch (n = 400) hoặc heparin không phân đoạn (n = 395). Enoxaparin làm giảm tỉ lệ tiêu chí chính (nguy cơ tương đối: 0.76; khoảng tin cậy 95%: 0.62-0.94; p = 0.012).

Kết luận:

Trong một phân tích tới của thử nghiệm ATOLL, enoxaparin ưu việt hơn heparin không phân đoạn trong giảm tiêu chí đánh giá chính của nghiên cứu.

Bàn luận:

Các tác giả trình bày một phân tích tới của thử nghiệm ATOLL, trong đó mức độ khác biệt giữa enoxaparin và heparin không phân đoạn có ý nghĩa thống kê. Sự khác biệt này không được như vậy trong phân tích intent-to-treat. Do các hạn chế của phân tích tới và mặc dù các phát hiện trong intent-to-treat gợi ý xu hướng hiệu quả của enoxaparin tốt hơn heparin không phân đoạn, vẫn còn quá sớm để thay đổi thực hành lâm sàng dựa trên những phát hiện này.

(Link: http://anticoagulation.cardiosource.org/Science-And-Quality/Journal-Scan/2013/09/A-Direct-Comparison-of-IV-Enoxaparin-With-UFH.aspx?WT.mc_ev=EmailOpen&w_pub=JScan130926&w_nav=JScan&pageview=microsite)