Dabigatran có thể tiếp tục khi cấy thiết bị tim

Home / Tin tức - Kháng đông / Dabigatran có thể tiếp tục khi cấy thiết bị tim

Dabigatran có thể được tiếp tục khi cấy thiết bị tim

Ngày đăng: 11/2/2013
Tác giả: David Douglas

NEW YORK (Reuters Health) – Các dữ liệu mới gợi ý Dabigatran (Pradaxa) có thể được tiếp tục một cách an toàn trong khi cấy thiết bị tim.

“Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng đặt máy tạo nhịp hoặc máy khử rung có thể được thực hiện an toàn trong khi vẫn duy trì kháng đông với dabigatran,” bác sĩ Michael R. Gold thuộc Đại Học Y khoa Nam Carolina, Charleston nói với Reuters Health qua thư điện tử.

Vào ngày 26/1 trên trang điện tử của The American Journal of Cardiology, bác sĩ Gold và đồng nghiệp ghi nhận rằng bệnh nhân đang dùng warfarin có ít biến chứng chảy máu trong khi đặt thiết bị tim hơn nếu họ tiếp tục dùng warfarin so với chuyển sang heparin tạm thời. Các thuốc mới hơn như dabigatran, một thuốc ức chế trực tiếp thrombin ít được biết hơn.

Trong nghiên cứu mới, quan sát 25 bệnh nhân dùng dabigatran được đặt thiết bị tim, hoặc là tiên phát, hoặc là thay mới.

Hai mươi hai bệnh nhân với liều tối đa dabigatran (150 mg hai lần mỗi ngày); hai bệnh nhân nhận nửa liều do bệnh thận mạn. Số còn lại nhận đủ liều trước thủ thuật và giảm liều sau đó. Không có bệnh nhân sử dụng heparin trong 24 giờ quanh thủ thuật.

Liều cuối cùng của kháng đông được cho trung bình 16 giờ trước đặt máy và cho lại trung bình 17 giờ sau đó. Mười một bệnh nhân tiếp tục thuốc không ngưng cữ nào.

Không có biến chứng huyết khối thuyên tắc hoặc chảy máu trong lúc nằm viện và không có biến cố chảy máu hoặc thuyên tắc nặng trong vòng 30 ngày. Chỉ có một biến cố chảy máu nhẹ ở một bệnh nhân đang điều trị đồng thời với 2 kháng kết tập tiểu cầu clopidogrel và aspirin, nhưng không cần phải can thiệp thêm hoặc ngưng kháng đông.

Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng nhóm bệnh nhân nghiên cứu tương đối nhỏ, và biến chứng chảy máu trong lúc đặt máy là không thường gặp, vì vậy nguy cơ có thể bị ước đoán thấp.

Dù vậy, với kết quả hiện tại, bác sĩ Gold kết luận rằng sử dụng dabigatran “làm đơn giản hóa việc kiểm soát bệnh nhân, giảm chi phí và giảm nguy cơ đột quị ở những bệnh nhân này.”

Nguồn: http://bit.ly/X0vuFj
Am J Cardiol 2013.