BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-COV-2

1. Để đảm bảo an toàn cho người đến khám và điều trị, Bệnh viện Tim Tâm Đức triển khai tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 tại khu khám sàng lọc của bệnh viện cho tất cả các đối tượng đến khám bệnh, chữa bệnh, liên hệ công tác và các đối tượng khác khi vào bệnh viện.
2. Đối tượng được miễn xét nghiệm test nhanh SARS-COV-2: Có kết quả Realtime RT-PCT âm tính trong 3 ngày.
3. Giá xét nghiệm test nhanh sàng lọc SARS-COV-2: 340.000đ/ lượt.
4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 29/06/2021.
Thông báo đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.