Hội thảo chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị tăng áp động mạch phổi

Hội thảo khoa học

Ngày 22/5/2024, Bệnh viện Tim Tâm Đức tổ chức hội thảo dành chuyên đề dành cho nội bộ. Chương trình hội thảo gồm:

Chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị tăng áp động mạch phổi

  • Thời gian: 13g00 đến 17g00
  • Địa điểm: Hội trường Tâm Đức
  • Nội dung: Hội thảo chuyên đề
  • Chủ tọa: TS.BS Tôn Thất Minh
  • Thư ký: BS.CKII Lý Huy Khanh
  • Thành phần tham dự: Bác sĩ – Dược sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức

NỘI DUNG

  1. Các bước tiếp cận chẩn đoán bệnh tăng áp phổi – Trình bày: ThS.BS. Ngô Kim Ánh
  2. Cập nhật điều trị tăng áp phổi theo ESC 2022 – Trình bày: BS.CK2. Phạm Trần Xuân Hồng
  3. Quy trình theo dõi và đánh giá bệnh nhân tăng áp phổi tại Bệnh viện Tim tâm Đức – Trình bày: Bs.CK2. Nguyễn Thị Kim Trân

Những hoạt động đào tạo và sinh hoạt kỹ thuật tổ chức thường kỳ tại Bệnh viện Tim Tâm Đức nhằm nâng cao cập nhật những kỹ thuật y khoa tiên tiến – mới nhất, giữ vị thế là đội ngũ y khoa chất lượng chuyên môn cao.


Leave a Reply

Your email address will not be published.