Cập nhật kỹ thuật vi sinh trong chẩn đoán Bệnh lý nhiễm khuẩn hiện nay

Home / Chuyên đề - Kiểm soát nhiễm khuẩn / Cập nhật kỹ thuật vi sinh trong chẩn đoán Bệnh lý nhiễm khuẩn hiện nay

[googlepdf url=”http://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Cập-nhật-kỹ-thuật-vi-sinh-trong-chẩn-đoán-Bệnh-lý-nhiễm-khuẩn-hiện-nay-01.8.2018-BS.CKII-Trần-Thị-Thanh-Nga.pdf”]