Nhiễm nấm xâm lấn

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/NHIỄM-NẤM-XÂM-LẤN-5.9.2018-BS.CKII-Trần-Thị-Thanh-Nga.pdf”]