Quản lý Bệnh nhân Đái tháo đường – Ngoại trú và nội trú – Chiến lược dinh dưỡng

Home / Chuyên đề - Tim mạch chuyển hóa / Quản lý Bệnh nhân Đái tháo đường – Ngoại trú và nội trú – Chiến lược dinh dưỡng

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Quản-lý-Bệnh-nhân-Đái-tháo-đường-Ngoại-trú-và-nội-trú-Chiến-lược-dinh-dưỡng-PGS-TS-Bs-Nguyễn-Thị-Bích-Đào-29-8-18.pdf”]