BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC CHUNG SỨC ĐẨY LÙI COVID-19

Home / Tin tuc / BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC CHUNG SỨC ĐẨY LÙI COVID-19

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC CHUNG SỨC ĐẨY LÙI COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Sở Y Tế về thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh và người nhà nuôi bệnh trong bệnh viện. Phòng nghiệp vụ y đã đề nghị các bệnh viện triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm đối với những nhân viên y tế đang trực trong bệnh viện và người bệnh, người chăm sóc và báo cáo số lượng người được lấy mẫu về phòng nghiệp vụ y.

Sáng nay (13/5/2021) các bệnh viện tiếp tục lấy mẫu các nhân viên y tế còn lại.

Quy trình lấy mẫu được thực hiện một cách cẩn trọng

Đối với các bệnh viện đã được Bộ Y Tế cho phép xét nghiệm khẳng định thì tự làm xét nghiệm cho nhân viên y tế và người bệnh của bệnh viện

Các bệnh nhân được lấy mẫu tận giường bệnh để hạn chế tập trung đông ngườiCác nhân viên y tế của toàn bệnh viện đều nghiêm túc chấp hành 

Đối với các bệnh viện chưa được Bộ Y Tế cho phép khẳng định, đề nghị bệnh viện tự lấy mẫu và vận chuyển đến đơn vị khác theo sự điều phối của HCDC.

Các mẫu được phân loại và ghi chú cẩn thận

Đề nghị HCDC cung ứng môi trường khi có yêu cầu từ các bệnh viện để các bệnh viện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm kịp tiến độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.