Vai trò của siêu âm trong việc phát hiện sớm và chỉ định phẫu thuật các tổn thương hở van tim

Home / Tin Tức - Bệnh van tim / Vai trò của siêu âm trong việc phát hiện sớm và chỉ định phẫu thuật các tổn thương hở van tim