Thực Hiện Nớ Lỏng Các Hạn Chế Trong Phòng Chống Covid-19

Home / Cập nhật dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới (2019 - nCoV) / Thực Hiện Nớ Lỏng Các Hạn Chế Trong Phòng Chống Covid-19

THỰC HIỆN NỚI LỎNG CÁC HẠN CHẾ TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19

  Cụ thể, nhà nước đồng ý cho mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay; riêng đối với các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn thì chỉ yêu cầu sát khuẩn tay. Chưa cho mở lại vũ trường, dịch vụ karaoke.

– Đồng ý các cơ sở khám chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

– Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học.

– Đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

Nguồn: Thông tin Chính phủ

Leave a Reply

Your email address will not be published.