Hội chẩn / Trình các trường hợp lâm sàng nặng, bệnh hay,…

Home / Huấn luyện / Hội chẩn / Trình các trường hợp lâm sàng nặng, bệnh hay,…

Hội chẩn / Trình các trường hợp lâm sàng nặng, bệnh hay,…

 • Thời gian: 13:00 Thứ 3 hàng tuần.
 • Địa điểm: Hội trường tầng trệt khu A.
 • Trình chuyên đề: các cập nhật mới trong tim mạch, hồi sức tim mạch, phẫu thuật tim, nội tiết chuyển hoá, tim bẩm sinh…
  • Thời gian: 13:30 Thứ 4 hàng tuần.
  • Địa điểm: Hội trường tầng trệt khu A.
  • Chương trình:
   • Chương trình tháng 6/2019
   • Chương trình tháng 7/2019
  • Các bài đã báo cáo: