Chương trình huấn luyện chuyển giao công nghệ

Home / Huấn luyện / Chương trình huấn luyện chuyển giao công nghệ

Chương trình huấn luyện chuyển giao công nghệ

  • Giới thiệu:
    Nhằm hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng nhận huấn luyện các khoá 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng về siêu âm tim, siêu âm mạch máu, siêu âm tim gắng sức, siêu âm tim bệnh lý tim bẩm sinh, thông tim can thiệp, khảo sát điện sinh lý và đặt máy tạo nhịp, hồi sức tim mạch, hồi sức sau phẫu thuật tim, gây mê hồi sức, phẫu thuật tim.