Phẫu thuật sửa chữa 2 buồng Thất phải 2 đường ra

Home / Chuyên đề - Tim bẩm sinh / Phẫu thuật sửa chữa 2 buồng Thất phải 2 đường ra

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Phẫu-thuật-sửa-chữa-2-buồng-Thất-phải-2-đường-ra-ThS.BS-Nguyễn-Quốc-Tân-15.6.2019.pdf”]