Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI – Bệnh viện Tim Tâm Đức

Home / Công bố thông tin / Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI – Bệnh viện Tim Tâm Đức

Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VI – Bệnh viện Tim Tâm Đức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI 2019-2023

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Sinh năm 1946

Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ bác sĩ

Quá trình công tác:

1982 – 1989  :  Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Sở Y Tế

1990 – 1992  :  Trưởng Phòng Nghiệp vụ Sở Y Tế

1992 – 2008        :  Giám đốc Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh

Từ 2002        :  Sáng lập Tâm Đức. Cố Vấn Tâm Đức

04/2010- 04/2014  :  Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV, 2010-2013

04/2014- 04/2019  :  Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V, 2014-2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI 2019-2023

TS.BS. Chu Trọng Hiệp

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Sinh năm 1966

Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Bác sĩ

Quá trình công tác :

1992 – 1996  :  Bác sĩ nội trú Ngoại lồng ngực Bệnh viên Chợ rẫy

1996 – 2006  :  Bác sĩ  tại Viện Tim TP.HCM

2006 -05/2010  :  Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức, Phẫu thuật viên chính,

05/2010 đến nay  :  Giám đốc Ngoại khoa Bệnh viện Tim Tâm Đức

04/2010 -04/2014  :  Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, 2010-2013

04/2014- 04/2019  :  Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, 2014-2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI 2019-2023

ThS. Phạm Anh Dũng

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Sinh năm 1965

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Quá trình công tác :

1996 – 1999  :  Phó Phòng Kế toán – BIDV Chi nhánh TP.HCM

1999 – 2001  :  Trưởng phòng GD Tân Tạo, BIDV Chi nhánh TPHCM

2001 – 2003  :  Giám đốc Công ty LD Bảo hiểm Việt Úc – Chi nhánh TP.HCM

2003 – 1/2010   :  Thành viên HĐQT, TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

04/2011 -04/2012  :  Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

04/2010 -04/2014  :  Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, 2010-2013

04/2014-04/2019  :  Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, 2014-2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI 2019-2023

CKI. Phạm Bích Xuân

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Sinh năm 1957

Trình độ chuyên môn :   Bác sĩ chuyên khoa 1

Quá trình công tác :

1981 –1994:            Bệnh viện Thống nhất

1995 –2006:            Johnson&Johnson Medical

2006 –2009:            Phó Giám Đốc Đối Ngoại

2010 – nay:             Giám Đốc Đối Ngoại

2016 – 2019:           Giám Đốc PK Đa khoa Phúc Đức

2006 –2009:            Thành viên HĐQT NK III 2006-2009

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI 2019-2023

ThS.BS. Phan Kim Phương

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Sinh năm 1958

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ bác sĩ Đại học Y dược Tp. HCM, chuyên ngành phẫu thuật tim mạch – lồng ngực;

Phẫu thuật viên tim đào tạo tại BV Broussais, Paris, Pháp (1989-1991)

Quá trình công tác:

1992 – 2014       :  Phẫu thuật viên chính phẫu thuật tim Viện tim Tp. HCM

2014 đến nay     :  Phẫu thuật viên tim-Cố vấn phẫu thuật tim Bệnh việnTim Tâm Đức

1992 – 2015       :  Thành viên Hội đồng Giám sát Viện tim Tp. Hồ Chí Minh

1992 – 2007       :  Phó Giám đốc Viện tim Tp. Hồ Chí Minh

2008 – 2014       :  Giám đốc Viện tim Tp. Hồ Chí Minh

Từ 2002             :  Sáng lập Bệnh viện Tim Tâm Đức

Cố vấn Hội đồng Quản trị Bệnh viện Tim Tâm Đức

2015 – 05.2019  :  Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Tim Tâm Đức

05.2019 đến nay  :  Cố Vấn Chuyên môn Bệnh viện Tim Tâm Đức