Đái tháo đường và hội chứng Tim thận – Lựa chọn điều trị dựa trên những bằng chứng mới

Home / Chuyên đề - Tim mạch chuyển hóa / Đái tháo đường và hội chứng Tim thận – Lựa chọn điều trị dựa trên những bằng chứng mới

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Đái-tháo-đường-và-hội-chứng-Tim-thận-Lựa-chọn-điều-trị-dựa-trên-những-bằng-chứng-mới-PGS-TS-BS-Nguyễn-Thị-Bích-Đào-6-6-2018.pdf”]