Cập nhật về chẩn đoán và điều trị Tăng áp phổi

Home / Chuyên đề - Bệnh tim mạch tổng quát / Cập nhật về chẩn đoán và điều trị Tăng áp phổi

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Cập-nhật-về-chẩn-đoán-và-điều-trị-Tăng-áp-phổi-PGS.TS_.BS-Phạm-Nguyễn-Vinh-15.5.2019.pdf”]