Cập nhật điều trị rung nhĩ

Home / Chuyên đề - Loạn nhịp và điện sinh lý tim / Cập nhật điều trị rung nhĩ

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Cập-nhật-điều-trị-rung-nhĩ-11.6.2019-BS-Đỗ-Văn-Bửu-Đan.pdf”]