Bóc tách Động mạch chủ

Home / Chuyên đề - Bệnh tim mạch tổng quát / Bóc tách Động mạch chủ

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Bóc-tách-Động-mạch-chủ-16.4.2019-PGS.TS_.BS-Phạm-Nguyễn-Vinh.pdf”]