Tối ưu hóa trong điều trị Suy tim với chức năng co bóp thất trái giảm

Home / Chuyên đề - Bệnh tim mạch tổng quát / Tối ưu hóa trong điều trị Suy tim với chức năng co bóp thất trái giảm

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Tối-ưu-hóa-trong-điều-trị-Suy-tim-với-chức-năng-co-bóp-thất-trái-giảm-BS-CK1-Nguyễn-Kim-Chung.pdf”]