Thủ Tướng đến thăm Bệnh viện Tim Tâm Đức nhân ngày thầy thuốc Việt Nam

Home / Công bố thông tin / Thủ Tướng đến thăm Bệnh viện Tim Tâm Đức nhân ngày thầy thuốc Việt Nam

Thủ Tướng đến thăm Bệnh viện Tim Tâm Đức nhân ngày thầy thuốc Việt Nam

Chiều ngày 24.02.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tập thể y bác sĩ Bệnh Viện Tim Tâm Đức nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thủ tướng đã đến Khoa Hồi sức Nội tim mạch, Khoa Thông tim can thiệp và thăm hỏi thầy thuốc, bệnh nhân tại Khoa.

Sau đó, tại Hội trường Hữu nghị Bệnh Viện Tim Tâm Đức, ban lãnh đạo cùng tập thể nhân viên Bệnh Viện Tim Tâm Đức vinh dự đón tiếp Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Y Tế, lãnh đạo thành phố,.

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã báo cáo những thành tựu Tâm Đức về kỹ thuật, về xã hội, giúp đỡ bệnh nhân nghèo được mổ tim và về kinh tế y tế đã đạt được trong thời gian qua, minh thị hiệu quả của chính sách xã hội hoá y tế của nhà nước.

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức và mong rằng lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Y tế tiếp tục khuyến khích nhân rộng mô hình xã hội hoá y tế để sự nghiệp chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn.

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC NHÂN DỊP THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC ĐẾN THĂM BỆNH VIỆN

 

TÂM ĐỨC

Thành quả của chính sách xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng lo

 

MỘT MỤC TIÊU:

Vào năm 2000, Viện Tim dù đã mổ hết công suất 1000 trường hợp mỗi năm, vẫn còn có nhiều ngàn người, trong đó có trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh cần mổ còn phải chờ, không ít người không thể chờ được nữa.

Viện Tim đã chuyển giao kỹ thuật mổ tim cho 11 bệnh viện bạn trong cả nước để cùng chia sẻ gánh nặng với Viện Tim. Ở thành phố Hồ Chí Minh cần phải có thểm một bệnh viện chuyên khoa tim với qui mô và trình độ như Viện Tim mới kịp mổ tim cho những người cần mổ để được sống, và những người nghèo, nhất là các em nghèo cần phải được giúp đỡ chi phí để được mổ như ở Viện Tim. Tâm Đức đã ra đời vì yêu cầu cấp bách như thế.

HAI CÙNG LO:

Chính sách xã hội hóa hoạt động khám chữa bệnh của nhà nước là điều kiện quyết định cho sự hình thành Tâm Đức. Nhờ đó Tâm Đức đã có đất để xây dựng bệnh viện và có điều kiện để đào tạo đội ngũ chuyên môn gần 200 bác sĩ và y tá trong thời gian xây dựng bệnh viện.

Nếu không có nhà nước và nhân dân cùng lo, thì khó mà có Tâm Đức mà nếu có thì không chắc đạt được những thành tựu như mong muốn.

 

BA THÀNH TỰU:

     Thành tựu kỹ thuật. Từ ngày khánh thành 08.03.2006, chỉ sau 3 năm thôi, đến năm 2009 Tâm Đức đã là niềm hy vọng mới của những người mắc bệnh tim. Đã mổ được 1000 trường hợp trong một năm với tỷ lệ thành công là 98%. Từ đó, Tâm Đức đã nhanh chóng hoàn thiện và đã là một bệnh viện chuyên khoa tim kỹ thuật cao, đã mổ được hầu hết các bệnh lý tim mạch như bệnh tim bẩm sinh, bệnh van tim, bắc cầu động mạch vành, bệnh lý mạch máu ngoại biên, đã thông tim can thiệp bệnh mạch vành, bệnh van tim và tim bẩm sinh và đã khảo sát điện sinh lý tim điều trị loạn nhịp tim với các kỹ thuật hiện đại trên 1.400 trường hợp mỗi năm.

Đến bây giờ, Tâm Đức đã mổ 9.156 người mắc bệnh tim, và đã thông tim can thiệp, điều trị loạn nhịp trên 17.000 người bệnh.

      Thành tựu xã hội. Không chỉ những người có khả năng chi trả mới được điều trị ở Tâm Đức, mà như mục tiêu ban đầu, các em nghèo mắc bệnh tim cũng phải được giúp đỡ chi phí để được mổ. Tâm Đức đã giảm chi phí mổ cho các em và đã cùng với các Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, các Tổ chức từ thiện và các nhà thiện nguyện đóng thay chi phí mổ cho các em cũng giống như cơ chế ở Viện Tim.

Các em đến Tâm Đức được giúp đóng thay chi phí, đã được mổ mà không phải chờ đợi với kết quả tốt đẹp nên Tâm Đức đã được các tổ chức và cá nhân tin tưởng gởi gắm các em. Đến nay, đã có khoảng 5626 trẻ em mắc bệnh tim đã được mổ thành công ở Tâm Đức trong tổng số hơn 9.156 người đã được mổ ở Tâm Đức. Như vậy, trong 1000 người bệnh được mổ ở Tâm Đức đã có trên 600 người bệnh là các trẻ em nghèo mắc bệnh tim đã được giúp đỡ, tỷ lệ này, hơn 60% là thành tựu xã hội rất lớn lao đối với một bệnh viện chuyên khoa không phải là bệnh viện nhà nước.

     Thành tựu kinh tế. Tâm Đức là một bệnh viện dân lập nên nguồn vốn cần phải được bảo tồn, phải trả được nợ vay của ngân hàng, nộp đủ thuế, phải đảm bảo hợp lý về chi phí sử dụng nguồn vốn, đảm bảo lương thưởng và phúc lợi xã hội của đội ngũ nhân viên.

Tâm Đức đã đạt được những thành tựu kinh tế tốt đẹp, đã được các tổ chức tài chánh đánh giá là sức khỏe tài chánh của Tâm Đức lành mạnh trong nhiều năm liên tiếp và có nhiều khả năng phát triển. Tâm Đức cũng đã được Bộ Tài Chính, Sở Tài Chính và các tổ chức đánh giá là đã đóng góp tốt đẹp nghĩa vụ thuế.

 

BỐN NGUYÊN NHÂN:

Để đạt được những thành tựu về kỹ thuật, về xã hội, về kinh tế như thế có bốn nguyên nhân

     Thứ nhất là chọn được vị trí, qui mô và giá trị sử dụng hợp lý của khu đất xây dựng bệnh viện.Nếu không có chính sách xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng lo, không thể có điều kiện này. Muốn mở thêm nhiều bệnh viện thành công nữa, thành phố chỉ cần vận dụng chính sách này.

     Thứ hai là đào tạo được đội ngũ chuyên môn có trình độ. Đối với bệnh viện, nhất là bệnh viện chuyên khoa, đội ngũ chuyên môn có trình độ, hoạt động đồng bộ, là yếu tố quyết định. Phương thức xây dựng đội ngũ chuyên môn là rất quan trọng. Phải tuyển dụng bác sĩ và y tá và đào tạo nguyên cả êkíp, có trả lương ngay từ đầu trong suốt quá trình xây dựng bệnh viện mới có được một đội ngũ chuyên môn có trình độ và đồng bộ, đồng trường phái, đồng lòng, vì một mục tiêu chung.

     Thứ ba là quản lý. Bệnh viện dù là bệnh viện nhà nước hay bệnh viện dân lập đều phục vụ cho mục tiêu xã hội là khám chữa bệnh, có chất lượng cao nhất cho người bệnh với chi phí thấp nhất có thể cho người bệnh và cho xã hội. Quản lý bệnh viện là quản lý những nguồn lực vì vậy phải quản lý theo đúng các tiêu chí khách quan của quản lý kinh tế. Trong quản lý bệnh viện phải có những người được đào tạo đầy đủ về quản lý kinh tế mới có thể bảo tồn và phát triển nguồn lực. Xác định giá là một quá trình khách quan. Các loại phí như định phí, biến phí, khấu hao và phân bổ phải được ghi nhận chính xác, trong đó biến phí là quan trọng nhất, phải được thường xuyên giám sát và điều chỉnh. Chính sách về giá luôn phản ảnh mục tiêu của bệnh viện và mối quan tâm đến khả năng và tình cảm của người bệnh, phải cân bằng giữa bảo tồn nguồn vốn phát triển bệnh viện và khả năng đóng góp của người bệnh. Tất cả các quyết định đều phải xét trên cơ sở phân tích chi phí lợi ích đúng đắn và khách quan.

     Thứ tư là được sự đồng thuận. Đồng thuận giữa chuyên môn và quản lý, giữa những nhà đầu tư và công nhân viên, giữa Tâm Đức và những nhà thiện nguyện.  Được sự ủng hộ của xã hội, của lãnh đạo thành phố, của lãnh đạo ngành, và các ngành của báo chí, của các bệnh viện bạn. Được như vậy là vì Tâm Đức đã thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị, mổ tim kịp thời và hiệu quả cho các em nghèo. Tâm Đức đã được tin tưởng về mặt kỹ thuật, cấp cứu và chữa bệnh tim mạch có chất lượng, không phải chờ đợi, môi trường bệnh viện sạch đẹp, thân thiện, hợp lý và minh bạch về tài chính.

 

NĂM KẾT QUẢ:

Tâm Đức sẽ mãi mãi là niềm hy vọng của những người mắc bệnh tim

TS.BS. Nguyễn Ngọc Chiếu

 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị