Suy tim và Đái tháo đường – Điểm mới trong khuyến cáo điều trị

Home / Chuyên đề - Tim mạch chuyển hóa / Suy tim và Đái tháo đường – Điểm mới trong khuyến cáo điều trị

[googlepdf url=”http://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Suy-tim-và-Đái-tháo-đường-Điểm-mới-trong-khuyến-cáo-điều-trị-ThS-BS-Huỳnh-Thanh-Kiều-17-10-2018.pdf”]