Quyết định số 392-11/CV-TĐ chốt danh sách cổ động chi cổ tức đợt 1/2011

Home / Công bố thông tin / Quyết định số 392-11/CV-TĐ chốt danh sách cổ động chi cổ tức đợt 1/2011

Quyết định số 392-11/CV-TĐ chốt danh sách cổ động chi cổ tức đợt 1/2011

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

 

Số : 392-11/CV-TĐ

V/v chốt danh sách cổ đông chi cổ tức đợt 1/2011

 

 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2011

 

                        Kính gửi : –    Quý Cổ Đông Công ty CP Bệnh viện Tim Tâm Đức

                                      –    Công ty CP Chứng Khoán Rồng Việt

 

Căn cứ Nghị quyết số IV.12/NQ-TĐ ngày 12/08/2011, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức quyết định tạm ứng cổ tức Đợt I/2011 là 10%/mệnh giá chi tiết như sau :

Ngày chốt danh sách cổ đông:      Đến 16:00 giờ ngày 16/08/2011.

Thời gian chi cổ tức :                     Từ ngày 20/08/2011.

Địa điểm và hình thức chi trả cổ tức :

– Nhận tiền mặt : Tại Phòng Kế toán – Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

– Chuyển khoản : Công ty chuyển tiền cổ tức vào tài khoản của cổ đông theo đề nghị bằng văn bản (theo mẫu).

Các giấy tờ cần thiết khi nhận cổ tức:

– CMND ( Bản chính )

– Giấy uỷ quyền ( Theo mẫu )

– Giấy giới thiệu và CMND của người nhận tiền ( đối với cổ đông pháp nhân )

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty CP Bệnh viện Tim Tâm Đức

Số 4 Nguyễn Lương Bằng – Phường Tân Phú – Quận 7 – Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 8)54110022 – 5411 0036 – ( Ext: 272 )

Trân trọng. 

 

Nơi nhận :

–         Như trên

–         Lưu văn thư

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ts.Bs.  NGUYỄN NGỌC CHIẾU

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Mẫu giấy ủy quyền: