BS. Nguyễn Văn Đáng

Home / BS. Nguyễn Văn Đáng

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Hồi sức cấp cứu nội tim mạch.
  • Siêu âm tim.
  • Điện sinh lý và tạo nhịp tim.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 2004 – 2010:
Bác sĩ đa khoa trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2012:
Chứng chỉ siêu âm tim và bệnh lý tim mạch tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2018 – 2019:
Điện sinh lý tim tại bệnh viện KUMC, Seoul, Korea.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2011 – 2013:
Bác sĩ đào tạo tại Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  • 2013 – 2017:
Bác sĩ điện sinh lý tim tại khoa điện sinh lý tim Bệnh viện Tâm Đức.
  • 2018 – 2019:
Tu nghiệp điện sinh lý và tạo nhịp tim tại bệnh viện KUMC, Seoul, Korea.

 

Socials