Phân tầng nguy cơ trong bệnh cơ tim phì đại

Home / Chuyên đề - Tim mạch chuyển hóa / Phân tầng nguy cơ trong bệnh cơ tim phì đại

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Phân-tầng-nguy-cơ-trong-bệnh-cơ-tim-phì-đại-BS-CKII-Trần-Vũ-Minh-Thư.pdf”]