Nguyên tắc hoạt động và ECG của máy tạo nhịp 2015

Home / Bài giảng - Điện tâm đồ – Chẩn đoán và điều trị loạn nhịp tim / Nguyên tắc hoạt động và ECG của máy tạo nhịp 2015

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Nguyen-tac-hoat-dong-va-ECG-cua-may-tao-nhip-2015.pdf”]