Khuynh hướng mới trong điều trị Đái tháo đường típ 2 – Giá trị cốt lõi của Metformin

Home / Chuyên đề - Tim mạch chuyển hóa / Khuynh hướng mới trong điều trị Đái tháo đường típ 2 – Giá trị cốt lõi của Metformin

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Khuynh-hướng-mới-trong-điều-trị-Đái-tháo-đường-típ-2-Giá-trị-cốt-lõi-của-Metformin-PGS.TS_.BS-Nguyễn-Thị-Bích-Đào.pdf”]