Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa đợt 2/2017 của Sở Y Tế TP.HCM

Home / Công bố thông tin / Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa đợt 2/2017 của Sở Y Tế TP.HCM

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa đợt 2/2017 của Sở Y Tế TP.HCM

 

     Kiểm tra, đánh giá chất lượng khám chữa bệnh tại các phòng khám đa khoa là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch năm 2017 của Sở Y tế TP.HCM. Đây là hoạt động được Sở Y tế tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép và đánh giá chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa tư nhân, hướng đến 5 mục tiêu chất lượng mà Hội đồng Quản lý chất lượng KCB Sở Y tế đã triển khai cho tất cả các bệnh viện công lập và tư nhân trong những năm qua vào tất cả phòng khám đa khoa đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tiếp nối đợt tập huấn “Hướng dẫn hoạt động phòng khám đa khoa” và kiểm tra, đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa lần 1 năm 2016, trong tháng 3 năm 2017, Sở Y tế đã tiếp tục tập huấn kiến thức quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động Phòng khám đa khoa lần 2; đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế hoạt động KCB tại 29 phòng khám đa khoa theo 21 chuẩn thiết yếu dành cho phòng khám đa khoa do Hội đồng Quản lý chất lượng KCB Sở Y tế xây dựng và ban hành dựa trên các quy định pháp luật của Bộ Y tế và yêu cầu thực tiễn về chất lượng khám chữa bệnh của Ngành Y tế Thành phố.

Mục đích của hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa của Sở Y tế không gì khác hơn là phát hiện những ưu điểm và cách làm hay để khuyến khích và nhân rộng, đồng thời chỉ ra những tồn tại và cách làm chưa đúng để hướng dẫn đơn vị khắc phục và cải tiến vì sự an toàn của người bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng đợt 2 cho thấy: có 13 phòng khám đa khoa được xếp vào nhóm 1 – đạt hầu hết các chuẩn chất lượng thiết yếu, cần phát huy và không ngừng cải tiến chất lượng liên tục; 8 phòng khám đa khoa được xếp vào nhóm 2 – đạt một số chuẩn chất lượng thiết yếu, cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt các chuẩn còn lại; 8 phòng khám xếp vào nhóm 3 – chỉ đạt số ít chuẩn thiết yếu, cần khẩn trương khắc phục, củng cố và phấn đấu thực hiện theo 21 chuẩn chất lượng thiết yếu đối với phòng khám đa khoa.

Sở Y tế ghi nhận những ưu điểm và tồn tại qua kiểm tra, đánh giá chất lượng 29 phòng khám đa khoa của đợt 2 năm 2017 như sau:

Về ưu điểm: phòng khám có cơ sở vật chất khang trang, bố trí khá đầy đủ tiện ích phục vụ người bệnh; người hành nghề tại phòng khám có chứng chỉ hành nghề phù hợp và có đăng ký với Sở Y tế về việc hành nghề tại phòng khám; đa số phòng khám có lập hồ sơ bệnh án ngoại trú cho người bệnh; tuân thủ khá tốt quy định chuyên môn; duy trì được cơ cấu tổ chức của phòng khám so với khi thẩm định cấp giấy phép hoạt động; thực hiện khá tốt việc công khai, minh bạch giá dịch vụ y tế tại phòng khám. Đặc biệt, một số phòng khám thuộc nhóm 1 ngoài việc tuân thủ quy định pháp luật còn có nhiều nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo khuyến cáo của Sở Y tế, tạo được niềm tin với người dân.

Về tồn tại: vẫn còn phòng khám chưa thực hiện đúng quy định về lập hồ sơ bệnh án ngoại trú và kê đơn thuốc ngoại trú cho người bệnh, chưa chú trọng xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với mô hình bệnh tật tại phòng khám đa khoa để làm cơ sở cho bác sĩ tra cứu, áp dụng; vẫn còn tình trạng thực hiện kỹ thuật chuyên môn chưa được Sở Y tế phê duyệt hoặc không duy trì được nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện kỹ thuật đã phê duyệt; chưa có quy định phân công nhân viên y tế được thực hiện kỹ thuật xâm lấn có nguy cơ cao; chưa triển khai đầy đủ các hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh.

Sở Y tế đề nghị tất cả các Phòng khám đa khoa tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục các tồn tại, không ngừng cải tiến chất lượng, phấn đấu đạt các tiêu chí chất lượng thiết yếu mà Sở Y tế đã ban hành. Sở Y tế tiếp tục tái kiểm tra, đánh giá các hoạt động liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các phòng khám trong các đợt tiếp theo, nếu phòng khám vẫn không chấn chỉnh sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngoài việc thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng đến từng phòng khám đa khoa  nhằm giúp nhà đầu tư và người chịu trách nhiệm chuyên môn biết để phát huy ưu điểm, chấn chỉnh những tồn tại và phấn đấu cải tiến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế cũng yêu cầu Phòng Y tế quận, huyện tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với các phòng khám đa khoa trên địa bàn dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng của Sở Y tế.

Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của phòng khám đa khoa đợt 2, năm 2017

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KCB VÀ CHẤT LƯỢNG KCB PKĐK ĐỢT 2/2017 TÊN PHÒNG KHÁM
Nhóm 1: Đạt đa số chuẩn chất lượng thiết yếu, cần phát huy và không ngừng cải tiến chất lượng Phòng khám đa khoa Phước An 5
Phòng khám đa khoa Phước An 6
Phòng khám đa khoa Phước An 1
Phòng khám đa khoa Phúc Đức
Phòng khám đa khoa Tâm Đức
Phòng khám đa khoa Vigor Health
Phòng khám đa khoa Phước An 2
Phòng khám đa khoa Hoàng Khang
Phòng khám đa khoa Phạm Kiều Tạ
Phòng khám đa khoa Lab Group International VN
Phòng khám đa khoa Quốc tế Exson
Phòng khám đa khoa Pháp Anh
Phòng khám đa khoa Ngọc Minh
Nhóm 2: Đạt một số chuẩn chất lượng thiết yếu, cần nỗ lực phấn đấu đạt các chuẩn còn lại Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc (quận 10)
Phòng khám đa khoa quốc tế Columbia Asia-Sài Gòn
Phòng khám đa khoa Sài Gòn – TT khám bệnh số 2
Phòng khám đa khoa International SOS VN
Phòng khám đa khoa Thái Anh
Phòng khám đa khoa Nhân Hậu
Phòng khám đa khoa Nguyễn Hoàng (quận 5)
Phòng khám đa khoa Hòa Hảo
Nhóm 3: Chỉ đạt số ít chuẩn chất lượng thiết yếu, cần khẩn trương khắc phục, củng cố và phấn đấu thực hiện Phòng khám đa khoa Nhân Trang
Phòng khám đa khoa Liên Tâm
Phòng khám đa khoa Hoàn Hảo (quận 9)
Phòng khám đa khoa Y Việt
Phòng khám đa khoa Bình Thái
Phòng khám đa khoa An Triều
Phòng khám đa khoa Medical Care International
Phòng khám đa khoa Việt Sin

 Trích nguồn: Sở Y Tế Tp.HCM