Hướng dẫn – Phân loại – Chẩn đoán – Quản lý – Điều trị Đái tháo đường 2 – Cập nhật ADA 2019

Home / Chuyên đề - Tim mạch chuyển hóa / Hướng dẫn – Phân loại – Chẩn đoán – Quản lý – Điều trị Đái tháo đường 2 – Cập nhật ADA 2019

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Hướng-dẫn-Phân-loại-Chẩn-đoán-Quản-lý-Điều-trị-Đái-tháo-đường-2-Cập-nhật-ADA-2019-PGS-TS-BS-Nguyễn-Thị-Bích-Đào.pdf”]