Heterotaxy Syndrome

Home / Chuyên đề - Tim bẩm sinh / Heterotaxy Syndrome

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Heterotaxy-Syndrome-ThS.BS_.-Nguyễn-Lê-Phương-Thảo-4.5.2013.pdf”]