ThS.BS. Nguyễn Quang Tuấn

Home / ThS.BS. Nguyễn Quang Tuấn

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 1999:
Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, ĐHYD, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, 1999.
  • 2006:
Chứng nhận Bác sĩ chuyên khoa Tuần hoàn ngoài cơ thể, Viện tim TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2006.
  • 2012:
Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lão khoa – Nội khoa  ĐHYD, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2012.
  • 2015:
Chứng nhận khóa đào tạo về ECMO bệnh viện SAMSUNG, Hàn Quốc.
  • 2017:
Chứng chỉ điện tâm đồ, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2017.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2001 – 2006:
Bác sĩ điều trị đơn vị Tuần hoàn ngoài cơ thể, Viện Tim TP Hồ Chí Minh.
  • 2006 – nay:
Bác sĩ Trưởng khoa đơn vị Tuần hoàn ngoài cơ thể, BV Tim Tâm Đức.
Bác sĩ điều trị khoa ngoại, BV Tim Tâm Đức.