ThS.BS. Hồng Tuấn Khanh

Home / ThS.BS. Hồng Tuấn Khanh

Lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu

  • Bệnh lý tim mạch.
  • Siêu âm tim.
  • Tuần hoàn ngoài cơ thể.

Bằng cấp và đào tạo chuyên sâu

  • 1997:
Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2004:
Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lao và Bệnh phổi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  Chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2006:
Chứng nhận đào tạo chuyên ngành Tuần hoàn ngoài cơ thể, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2017:
Chứng chỉ điện tâm đồ, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm điều trị

  • 2006 – nay:
Bác sĩ điều trị khoa ngoại, Bệnh viện Tim Tâm Đức.
  Bác sĩ điều trị đơn vị Tuần hoàn ngoài cơ thể, Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Thành viên hiệp hội

  • Thành viên Hội Nhịp tim học Thành phố Hồ Chí Minh.

Socials