Công bố kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Home / Công bố thông tin / Công bố kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Công bố kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

[googlepdf url=”http://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/11/báo-cáo-đánh-giá-tự-kiểm-tra-Chất-lượng-BV-2019-1.pdf”]