Công bố cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Home / Công bố thông tin / Công bố cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Công bố cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/11/Bản-công-bố-cơ-sở-thực-hành-ĐH-tân-tạo-số-337.18.pdf”]

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/11/Bản-công-bố-CS-thực-hành-PNT-số-382.18.pdf”]

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/11/cong_bo_benh_vien_tim_tam_duc_dap_ung_yeu_cau_co_so_thuc_hanhsau_dai_hoctdhykpnt_81120188.pdf”]

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/11/cong_bo_benh_vien_tim_tam_duc_dap_ung_yeu_cau_la_co_so_thuc_hanh_cua_truong_dai-HOC.pdf”]