Cập nhật suy tim ở người lớn 2019 – Chẩn đoán và điều trị

Home / Chuyên đề - Bệnh tim mạch tổng quát / Cập nhật suy tim ở người lớn 2019 – Chẩn đoán và điều trị

[googlepdf url=”http://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/Cập-nhật-suy-tim-ở-người-lớn-2019-Chẩn-đoán-và-điều-trị-BS.CK1-Nguyễn-Kim-Chung-24.4.2019.pdf”]